WIRECARD GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin (“Politika”) amacı, Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“Wirecard”) tarafından işletilmekte olan wirecard.com.tr internet sitesine (“Site”) üye olarak Wirecard hizmetlerinden faydalanan ve/veya Wirecard web sitesini ziyaret eden kullanıcılar (“Kullanıcı”) tarafından Wirecard ile paylaşılan veya Wirecard’ın Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hüküm ve şartların tespit edilmesi ve Wirecard’ın sunduğu hizmetler aracılığıyla ürün ve/veya hizmet temin eden Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Mecidiyeköy Vergi Dairesi - VKN: 6210444599

Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul

+90 (212) 286 27 18 / tr.bilgi@wirecard.com

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Wirecard tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • İsim ve Soy isim
 • E-posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Elektronik para hizmeti kapsamında ayrıca:

 • TCKN
 • Doğum tarihi
 • IBAN No

Yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, Wirecard, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına ilişkin bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup, Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır. Bu bilgiler, site kullanıcısının hangi IP adresinden bağlantı sağladığı, sitede nereye gittiği, nereye tıkladığı bilgileri yanı sıra siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistikleri oluşturan bilgilerdir. Siteye hangi siteden gelindiği ve siteden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının siteye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir.

Kanun’un 3. ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar ve kanuni sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

İşleme Amacı

İşlemenin Hukuki Dayanağı

Onay vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizlerle iletişim kurabilmek

KVKK m.5 f.1 uyarınca açık rızanız alınarak

Sizinle varsa, kurduğumuz sözleşme ilişkisinin gereklerini yerine getirebilmek

KVKK m.5 f.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması

Hizmete ilişkin web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya hesapları ya da e-mail yoluyla ilettiğiniz taleplerinizi karşılamak

Hizmetler hakkında bilgi almak istemeniz halinde bilgi taleplerinizi yanıtlamak

Web sitesinde yer alan iletişim bölümünden yönelttiğiniz soruları cevaplamak

Bu yönüyle sizden gelen verileri, Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden faydalandırılması, Kullanıcılar’a ilgili mevzuat kapsamında tanınan hakların temin edilmesi, hileli veya izinsiz kullanımların tespiti ve bu kullanımlara ilişkin süreçlerin yönetimi ile bu kapsamda Wirecard’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kullanıcılar ile üçüncü kişiler tarafından yapılan itiraz ve taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Kullanıcı’nın Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden yararlanırken güvenliğinin arttırılması, Wirecard’ın sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması amaçları dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Wirecard’ın ve Wirecard ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Wirecard tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Wirecard’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında da kullanabilmekteyiz.

Özellikle talep etmediğimiz ya da istemediğimiz sürece, hiçbir hassas kişisel bilginizi (örneğin, ırk veya etnik köken ile ilgili bilgiler, siyasi görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, sabıka kaydı veya sendika üyeliği) Site aracılığıyla veya bir başka şekilde bize iletmenizi istememekteyiz. Şirket ile sağlık verisi paylaşmış olmanız halinde sağlık verinizi açık rızanıza dayalı olarak işlemekteyiz.

Yukarıda da belirtildiği üzere Wirecard, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir [örneğin Google Analytics ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Danışmanlığı veren şirketler. <<Arama motoru optimizasyonu (SEO), web sitelerini arama motorlarının daha rahat bir şekilde anlayabilmesine "taramasına" olanak sağlayacak şekilde arama motorlarının kriterlerine uygun hale getirilerek "web sitesinin optimize edilmesi" hedeflenen anahtar kelimelere ait arama moturu aramalarında yükseltilmesidir>>]. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Kullanıcı tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar süre ilgili internet sitesinde kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup sadece bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Wirecard ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcı’nın sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlamaktadır. Yukarıda “Hangi Veriler İşlenmektedir?” başlığı altında maddeler halinde sayılan kişisel veriler (isim, soy isim, e-posta, cep tel no, TCKN, doğrum tarihi, IBAN No) bu paragraf kapsamında değildir.

Kişisel verilerinizin korunması için gerekli olan, organizasyonel, teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle olan herhangi bir hesabınızın güvenliğinin aşıldığını düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki “başvuru yöntemi” bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, Kullanıcılar’ın Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden faydalandırılması, Kullanıcılar’a ilgili mevzuat kapsamında tanınan hakların temin edilmesi, hileli veya izinsiz kullanımların tespiti ve bu kullanımlara ilişkin süreçlerin yönetimi ile bu kapsamda Wirecard’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kullanıcılar ile üçüncü kişiler tarafından yapılan itiraz ve taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Kullanıcı’nın Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden yararlanırken güvenliğinin arttırılması, Wirecard’ın sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması amaçları dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Wirecard’ın ve Wirecard ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Wirecard tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Wirecard’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sözleşmesel ilişkiye girdiğimiz üye işyerlerimiz, tedarikçilerimiz, mobil operatörlerin ödeme kuruluşları (TÖHAŞ, TTÖHAŞ VE VePAŞ), Almanya’da mukim Wirecard AG, Türkiye’de mukim olan ve birlikte çalıştığımız bankalar ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcı, ayrıca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile,bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabilir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Kullanıcılar;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerini https://www.wirecard.com.tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Wirecard Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle Wirecard’a iletilebilecektir. Wirecard, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Wirecard’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kullanıcı, işbu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Wirecard’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Wirecard tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Wirecard’ın kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Başvuru yöntemi: Wirecard’a yapılacak kişisel verilere ilişkin başvurular için tr.bilgi@wirecard.com e-posta adresi üzerinden veya Yıldız Posta Cad, D Plaza, No: 52, K: 6, Beşiktaş İstanbul adresine yazılı dilekçe göndererek Wirecard ile iletişime geçilmelidir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Wirecard, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Wirecard, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Wirecard, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Wirecard, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Bu sitenin yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup 15 yaşının altındaki bireylerin kullanımına uygun değildir ve bu bireylerin kişisel verilerini site aracılığıyla girmelerini talep edilmektedir.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Wirecard, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Politika’daki Değişiklikler
Wirecard, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.